Loading... 1. Đào tạo Chứng chỉ văn thư lưu trữ. LH 0915809288
  https://www.facebook.com/L%E1%BB%9Bp-H%E1%BB%8Dc-Ch%E1%BB%A9ng-Ch%E1%BB%89-V%C4%83n-Th%C6%B0-L%C6%B0u-Tr%E1%BB%AF-158184927920653/?ref=bookmarks
  http://nec.edu.vn/lop-hoc-van-thu-luu-tru-chung-chi-van-thu-luu-tru-cap-toc
   
  Khóa đào tạo Nghiệp vụ Văn thư Lưu trữ – Hành chính Văn phòng nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, những quy định mới của Đảng, Nhà nước về các kỹ năng soạn thảo văn bản, hành chính văn phòng, văn thư lưu trữ.
  - Học phí: 2.200.000 đồng
  - Ưu đãi giảm học phí khi đăng ký theo nhóm
  - Giảng viên: Trường Đại học Nội Vụ và Học viên Hành chính Quốc Gia giảng dạy.
                            
  ***Đào tạo trên toàn quốc.
  - Hà Nội: Số 31- Ngõ 21- Lê Đức Thọ - Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội.
  - TPHCM: 195 đường D2 – P25 – Quận Bình Thạnh – TPHCM.
  - Đà Nẵng: Số 4 – Tiểu La – P Hòa Cường Bắc – Q Hải Châu – TP Đà Nẵng.
   
  Liên hệ: 091 580 9288
  Email: daotaonganhantoanquoc@gmail.com

  Nghiệp vụ Văn thư Lưu trữ, Văn thư Lưu trữ, Đào tạo Văn thư lưu trữ,  Chứng chỉ văn thư lưu trữ,


  Tags: #nghiệp-vụ-văn-thư-lưu-trữ #văn-thư-lưu-trữ #đào-tạo-văn-thư-lưu-trữ #chứng-chỉ-văn-thư-lưu-trữ
  Đăng bởi: Trần Mai,12.05.17 8:51 trong diễn đàn: Dịch vụ tin học
 2. Đào tạo Chứng chỉ văn thư lưu trữ. LH 0915809288
  https://www.facebook.com/L%E1%BB%9Bp-H%E1%BB%8Dc-Ch%E1%BB%A9ng-Ch%E1%BB%89-V%C4%83n-Th%C6%B0-L%C6%B0u-Tr%E1%BB%AF-158184927920653/?ref=bookmarks
  http://nec.edu.vn/lop-hoc-van-thu-luu-tru-chung-chi-van-thu-luu-tru-cap-toc
   
  Khóa đào tạo Nghiệp vụ Văn thư Lưu trữ – Hành chính Văn phòng nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, những quy định mới của Đảng, Nhà nước về các kỹ năng soạn thảo văn bản, hành chính văn phòng, văn thư lưu trữ.
  - Học phí: 2.200.000 đồng
  - Ưu đãi giảm học phí khi đăng ký theo nhóm
  - Giảng viên: Trường Đại học Nội Vụ và Học viên Hành chính Quốc Gia giảng dạy.
                            
  ***Đào tạo trên toàn quốc.
  - Hà Nội: Số 31- Ngõ 21- Lê Đức Thọ - Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội.
  - TPHCM: 195 đường D2 – P25 – Quận Bình Thạnh – TPHCM.
  - Đà Nẵng: Số 4 – Tiểu La – P Hòa Cường Bắc – Q Hải Châu – TP Đà Nẵng.
   
  Liên hệ: 091 580 9288
  Email: daotaonganhantoanquoc@gmail.com
  Nghiệp vụ Văn thư Lưu trữ, Văn thư Lưu trữ, Đào tạo Văn thư lưu trữ,  Chứng chỉ văn thư lưu trữ,


  Tags: #nghiệp-vụ-văn-thư-lưu-trữ #văn-thư-lưu-trữ #đào-tạo-văn-thư-lưu-trữ #chứng-chỉ-văn-thư-lưu-trữ
  Đăng bởi: Trần Mai,15.04.17 9:06 trong diễn đàn: Tuyển Dụng Việc Làm
 3. Đào tạo Văn thư lưu trữ - Chứng chỉ văn thư lưu trữ. LH 0915809288
  http://lophocnauan.vn/chung-chi-van-thu-luu-tru-hanh-chinh-mo-cac-lop-hoc-van-thu-o-ha-noi-tp.hcm
   
  Khóa đào tạo Nghiệp vụ Văn thư Lưu trữ – Hành chính Văn phòng nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, những quy định mới của Đảng, Nhà nước về các kỹ năng soạn thảo văn bản, hành chính văn phòng, văn thư lưu trữ.
  - Học phí: 2.200.000 đồng
  - Ưu đãi giảm học phí khi đăng ký theo nhóm
  - Giảng viên: Trường Đại học Nội Vụ và Học viên Hành chính Quốc Gia giảng dạy.
                            
  ***Đào tạo trên toàn quốc.
  - Hà Nội: Số 31- Ngõ 21- Lê Đức Thọ - Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội.
  - TPHCM: 195 đường D2 – P25 – Quận Bình Thạnh – TPHCM.
  - Đà Nẵng: Số 4 – Tiểu La – P Hòa Cường Bắc – Q Hải Châu – TP Đà Nẵng.
   
  Liên hệ: 091 580 9288
  Email: daotaonganhantoanquoc@gmail.com

  Nghiệp vụ Văn thư Lưu trữ, Văn thư Lưu trữ, Đào tạo Văn thư lưu trữ,  Chứng chỉ văn thư lưu trữ,


  Tags: #nghiệp-vụ-văn-thư-lưu-trữ #văn-thư-lưu-trữ #đào-tạo-văn-thư-lưu-trữ #chứng-chỉ-văn-thư-lưu-trữ
  Đăng bởi: Trần Mai,10.03.17 9:24 trong diễn đàn: Các rao vặt khác
 4. Đào tạo Văn thư lưu trữ - Chứng chỉ văn thư lưu trữ. LH 0915809288
  http://lophocnauan.vn/chung-chi-van-thu-luu-tru-hanh-chinh-mo-cac-lop-hoc-van-thu-o-ha-noi-tp.hcm
   
  Khóa đào tạo Nghiệp vụ Văn thư Lưu trữ – Hành chính Văn phòng nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, những quy định mới của Đảng, Nhà nước về các kỹ năng soạn thảo văn bản, hành chính văn phòng, văn thư lưu trữ.
  - Học phí: 2.200.000 đồng
  - Ưu đãi giảm học phí khi đăng ký theo nhóm
  - Giảng viên: Trường Đại học Nội Vụ và Học viên Hành chính Quốc Gia giảng dạy.
                            
  ***Đào tạo trên toàn quốc.
  - Hà Nội: Số 31- Ngõ 21- Lê Đức Thọ - Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội.
  - TPHCM: 195 đường D2 – P25 – Quận Bình Thạnh – TPHCM.
  - Đà Nẵng: Số 4 – Tiểu La – P Hòa Cường Bắc – Q Hải Châu – TP Đà Nẵng.
   
  Liên hệ: 091 580 9288
  Email: daotaonganhantoanquoc@gmail.com

  Nghiệp vụ Văn thư Lưu trữ, Văn thư Lưu trữ, Đào tạo Văn thư lưu trữ,  Chứng chỉ văn thư lưu trữ,


  Tags: #nghiệp-vụ-văn-thư-lưu-trữ #văn-thư-lưu-trữ #đào-tạo-văn-thư-lưu-trữ #chứng-chỉ-văn-thư-lưu-trữ
  Đăng bởi: Trần Mai,28.02.17 8:30 trong diễn đàn: Tuyển Dụng Việc Làm