Chân tăng chỉnh inox phi 50, chân tăng chỉnh inox D38, chân tăng chỉnh inox D50, chân tăng đưa inox bọc nhựa vuông, chân tăng đưa inox bọc nhựa vuông 30, chân tăng đưa inox bọc nhựa 30x30, chân tăng đưa inox bọc nhựa V30, chân tăng đưa inox bọc nhựa vuông 40, chân tăng đưa inox bọc nhựa 40x40, chân tăng đưa inox bọc nhựa 38x38
Kích thước: 30x30, 40x40, phi 38, phi 50
Chất liệu: inox bọc nhựa, bên trong có cốt sắt
Điều chỉnh được độ cân bằng
Gía bán: Liên hệ Hotline 0866.912.030

Tags: #chân-tăng-chỉnh-inox-phi-50 #chân-tăng-chỉnh-inox-d38 #chân-tăng-chỉnh-inox-d50 #chân-tăng-đưa-inox-bọc-nhựa-vuông #chân-tăng-đưa-inox-bọc-nhựa-vuông-30 #chân-tăng-đưa-inox-bọc-nhựa-30x30 #chân-tăng-đưa-inox-bọc-nhựa-v30 #chân-tăng-đưa-inox-bọc-nhựa-vuông-40 #chân-tăng-đưa-inox-bọc-nhựa-40x40 #chân-tăng-đưa-inox-bọc-nhựa-38x38