Với bác sĩ Trang, điều quan trọng nhất là phải chăm sóc và tận tâm đối với bệnh nhân. Cần luôn lắng nghe và tìm những phương pháp phù hợp nhất với những bệnh nhân cụ thể, chứ không áp dụng chung với tất cả mọi người, đặc biệt chú ý đưa ra lời khuyên bổ ích cùng hướng dẫn cặn kẽ về việc chăm sóc răng miệng với bệnh nhân của mình.
Thông tin chi tiết : https://bedental.vn/bac-si-nguyen-thi-trang
Website:https://bedental.vn/