Loading... 1. EVENT QUẢNG CÁO #SERVER
  #Home: mus63free.ddns .net
  #link group:  https://www.facebook.com/groups/mus63.malware-site.www/
  #link tải game:
  Link1: https://drive.google.com/file/d/1W80eyKAH9LTY1qs4QhsPZjVpt8W6Kpnd/view?fbclid=IwAR2h_zJORaZrNC4zXErhSHeHr3ZOjkttwzj9StIf1Qe4cj1YGmPnMaZFX18
  Link 2: https://drive.google.com/open?id=1DShN4yAyyaGvPEFBrrBINOLmsIJvHKQC
   
  Exp rate : 999x . Drop : 99%
  Exp Vip rate : 1500x . Drop 99%
  Max level 400 . Max Master Level 600 . Max master point 750 point
  Point mặc định 130.000 , Point max 390.000
  Hổ trợ tân thủ 300 lần rs + thêm 111111 point
  Level Up Point : 1 point/level . tương đương 400 point mỗi lần reset
   *** Khi đi farm nhặt HOA MAI VÀNG để đổi thêm point tại AD
  *** Đạt đủ reset liên hệ AD để nhận quà
  *** Autoreset với lệnh /autoreset ko giới hạn
  *** Offattack => có icon ở gần camera góc trên bên trái
  *** Chỉ có ngọc Level và Ngọc Thần đánh quái drop tỉ lệ MƯA , còn ngọc custome khác bán shop hết
  *** Chủ yếu reset để ae có đủ quà đủ trang bị chiến
  Đầy đủ các sự kiện :

  + Huyết Lâu(Loren 141,138) FARM PC POINT

  +Quảng Trường Quỷ(Loren 144,138) FARM PC POINT

  +Hỗn Nguyên, Sky Event (Davias 226, 58 ) BOSS

  + Sự kiện Boss Event ( Loren 140, 133 ) giao dịch với NPC EVENT Boss để được dịch chuyển tói máp săn boss
  + Công Thành Chiến ( Chủ nhật hàng tuần )
  + Event GM tổ chức : Các ngày THỨ 7 & CN gồm các event drop , trả lời câu hỏi , pk , boss
  Hướng dẫn cơ bản :
  Ae vô game farm khi tới mốc liên hệ AD để nhận quà nhé
  Mốc quà reset như sau :
  #800 rs => bộ cánh ring pen thần s63 full socket
  #1600 rs => set đồ Thức tỉnh thần +15+fo+fs+380op+yellow op
  #1999 rs => vũ khí THỨC TỈNH LINH HỒN +15+fo+fs+380op+yellow op
  #2000 rs => RELIFE (15.000 point thay vì relife ở 1900 rs 10.000 point chỉ áp dụng với nhân vật mới )
  CHÚC AE CHƠI GAME VUI VẺ
  Đăng bởi: romeovz,09.10.19 9:26 trong diễn đàn: Giới thiệu Game
 2. EVENT QUẢNG CÁO #SERVER
  #Home: mus63free.ddns .net
  Exp rate : 999x . Drop : 99%
  Exp Vip rate : 1500x . Drop 99%
  Max level 400 . Max Master Level 600 . Max master point 750 point
  Point mặc định 130.000 , Point max 390.000
  Hổ trợ tân thủ 300 lần rs + thêm 111111 point
  Level Up Point : 1 point/level . tương đương 400 point mỗi lần reset
   *** Khi đi farm nhặt HOA MAI VÀNG để đổi thêm point tại AD
  *** Đạt đủ reset liên hệ AD để nhận quà
  *** Autoreset với lệnh /autoreset ko giới hạn
  *** Offattack => có icon ở gần camera góc trên bên trái
  *** Chỉ có ngọc Level và Ngọc Thần đánh quái drop tỉ lệ MƯA , còn ngọc custome khác bán shop hết
  *** Chủ yếu reset để ae có đủ quà đủ trang bị chiến
  Đầy đủ các sự kiện :

  + Huyết Lâu(Loren 141,138) FARM PC POINT

  +Quảng Trường Quỷ(Loren 144,138) FARM PC POINT

  +Hỗn Nguyên, Sky Event (Davias 226, 58 ) BOSS

  + Sự kiện Boss Event ( Loren 140, 133 ) giao dịch với NPC EVENT Boss để được dịch chuyển tói máp săn boss
  + Công Thành Chiến ( Chủ nhật hàng tuần )
  + Event GM tổ chức : Các ngày THỨ 7 & CN gồm các event drop , trả lời câu hỏi , pk , boss
  Hướng dẫn cơ bản :
  Ae vô game farm khi tới mốc liên hệ AD để nhận quà nhé
  Mốc quà reset như sau :
  #800 rs => bộ cánh ring pen thần s63 full socket
  #1600 rs => set đồ Thức tỉnh thần +15+fo+fs+380op+yellow op
  #1999 rs => vũ khí THỨC TỈNH LINH HỒN +15+fo+fs+380op+yellow op
  #2000 rs => RELIFE (15.000 point thay vì relife ở 1900 rs 10.000 point chỉ áp dụng với nhân vật mới )
  CHÚC AE CHƠI GAME VUI VẺ
  Đăng bởi: ducsign,05.10.19 9:13 trong diễn đàn: Các loại dịch vụ khác
 3. EVENT QUẢNG CÁO #SERVER
  #Home: mus63free.ddns .net
  Exp rate : 999x . Drop : 99%
  Exp Vip rate : 1500x . Drop 99%
  Max level 400 . Max Master Level 600 . Max master point 750 point
  Point mặc định 130.000 , Point max 390.000
  Hổ trợ tân thủ 300 lần rs + thêm 111111 point
  Level Up Point : 1 point/level . tương đương 400 point mỗi lần reset
   *** Khi đi farm nhặt HOA MAI VÀNG để đổi thêm point tại AD
  *** Đạt đủ reset liên hệ AD để nhận quà
  *** Autoreset với lệnh /autoreset ko giới hạn
  *** Offattack => có icon ở gần camera góc trên bên trái
  *** Chỉ có ngọc Level và Ngọc Thần đánh quái drop tỉ lệ MƯA , còn ngọc custome khác bán shop hết
  *** Chủ yếu reset để ae có đủ quà đủ trang bị chiến
  Đầy đủ các sự kiện :

  + Huyết Lâu(Loren 141,138) FARM PC POINT

  +Quảng Trường Quỷ(Loren 144,138) FARM PC POINT

  +Hỗn Nguyên, Sky Event (Davias 226, 58 ) BOSS

  + Sự kiện Boss Event ( Loren 140, 133 ) giao dịch với NPC EVENT Boss để được dịch chuyển tói máp săn boss
  + Công Thành Chiến ( Chủ nhật hàng tuần )
  + Event GM tổ chức : Các ngày THỨ 7 & CN gồm các event drop , trả lời câu hỏi , pk , boss
  Hướng dẫn cơ bản :
  Ae vô game farm khi tới mốc liên hệ AD để nhận quà nhé
  Mốc quà reset như sau :
  #800 rs => bộ cánh ring pen thần s63 full socket
  #1600 rs => vũ khí HOLY
  #1800 rs => set đồ Thức tỉnh thần +15+fo+fs+380op+yellow op
  #1900 rs => 1 RL => thêm 10k point vào cột yêu cầu !!!
  Đăng bởi: vilatran,27.08.19 10:01 trong diễn đàn: Giới thiệu Game
 4. EVENT QUẢNG CÁO #SERVER
  #Home: mus63free.ddns .net
  #link group:  https://www.facebook.com/groups/mus63.malware-site.www/
  #link tải game: https://drive.google.com/file/d/1L9nXBOtuqnaPMJmPmxXsrI4IjmiUC4nt/view?usp=drive_open
  Exp rate : 999x . Drop : 99%
  Exp Vip rate : 1500x . Drop 99%
  Max level 400 . Max Master Level 600 . Max master point 750 point
  Point mặc định 130.000 , Point max 390.000
  Hổ trợ tân thủ 300 lần rs + thêm 111111 point
  Level Up Point : 1 point/level . tương đương 400 point mỗi lần reset
   *** Khi đi farm nhặt HOA MAI VÀNG để đổi thêm point tại AD
  *** Đạt đủ reset liên hệ AD để nhận quà
  *** Autoreset với lệnh /autoreset ko giới hạn
  *** Offattack => có icon ở gần camera góc trên bên trái
  *** Chỉ có ngọc Level và Ngọc Thần đánh quái drop tỉ lệ MƯA , còn ngọc custome khác bán shop hết
  *** Chủ yếu reset để ae có đủ quà đủ trang bị chiến
  Đầy đủ các sự kiện :

  + Huyết Lâu(Loren 141,138) FARM PC POINT

  +Quảng Trường Quỷ(Loren 144,138) FARM PC POINT

  +Hỗn Nguyên, Sky Event (Davias 226, 58 ) BOSS

  + Sự kiện Boss Event ( Loren 140, 133 ) giao dịch với NPC EVENT Boss để được dịch chuyển tói máp săn boss
  + Công Thành Chiến ( Chủ nhật hàng tuần )
  + Event GM tổ chức : Các ngày THỨ 7 & CN gồm các event drop , trả lời câu hỏi , pk , boss
  Hướng dẫn cơ bản :
  Ae vô game farm khi tới mốc liên hệ AD để nhận quà nhé
  Mốc quà reset như sau :
  #800 rs => bộ cánh ring pen thần s63 full socket
  #1600 rs => vũ khí HOLY
  #1800 rs => set đồ Thức tỉnh thần +15+fo+fs+380op+yellow op
  #1900 rs => 1 RL => thêm 10k point vào cột yêu cầu !!!
  Đăng bởi: romeovz,23.08.19 22:32 trong diễn đàn: Giới thiệu Game
 5. EVENT QUẢNG CÁO #SERVER
  #Home: mus63free.ddns .net
  Exp rate : 999x . Drop : 99%
  Exp Vip rate : 1500x . Drop 99%
  Max level 400 . Max Master Level 600 . Max master point 750 point
  Point mặc định 130.000 , Point max 390.000
  Hổ trợ tân thủ 300 lần rs + thêm 111111 point
  Level Up Point : 1 point/level . tương đương 400 point mỗi lần reset
   *** Khi đi farm nhặt HOA MAI VÀNG để đổi thêm point tại AD
  *** Đạt đủ reset liên hệ AD để nhận quà
  *** Autoreset với lệnh /autoreset ko giới hạn
  *** Offattack => có icon ở gần camera góc trên bên trái
  *** Chỉ có ngọc Level và Ngọc Thần đánh quái drop tỉ lệ MƯA , còn ngọc custome khác bán shop hết
  *** Chủ yếu reset để ae có đủ quà đủ trang bị chiến
  Đầy đủ các sự kiện :

  + Huyết Lâu(Loren 141,138) FARM PC POINT

  +Quảng Trường Quỷ(Loren 144,138) FARM PC POINT

  +Hỗn Nguyên, Sky Event (Davias 226, 58 ) BOSS

  + Sự kiện Boss Event ( Loren 140, 133 ) giao dịch với NPC EVENT Boss để được dịch chuyển tói máp săn boss
  + Công Thành Chiến ( Chủ nhật hàng tuần )
  + Event GM tổ chức : Các ngày THỨ 7 & CN gồm các event drop , trả lời câu hỏi , pk , boss
  Hướng dẫn cơ bản :
  Ae vô game farm khi tới mốc liên hệ AD để nhận quà nhé
  Mốc quà reset như sau :
  #800 rs => bộ cánh ring pen thần s63 full socket
  #1600 rs => vũ khí HOLY
  #1800 rs => set đồ Thức tỉnh thần +15+fo+fs+380op+yellow op
  #1900 rs => 1 RL => thêm 10k point vào cột yêu cầu !!!
  Đăng bởi: ducsign,23.08.19 10:24 trong diễn đàn: Các loại dịch vụ khác
 6. EVENT QUẢNG CÁO #SERVER
  #Home: mus63free chấm ddns chấm net
  #link group:  https://www.facebook.com/groups/mus63.malware-site.www/
  #link tải game: https://drive.google.com/open?id=1L9nXBOtuqnaPMJmPmxXsrI4IjmiUC4nt
  Exp rate : 999x . Drop : 99%
  Exp Vip rate : 1500x . Drop 99%
  Max level 400 . Max Master Level 600 . Max master point 750 point
  Point mặc định 130.000 , Point max 390.000
  Level Up Point : 1 point/level . tương đương 400 point mỗi lần reset
   *** Khi đi farm nhặt HOA MAI VÀNG để đổi thêm point tại AD
  *** Đạt đủ reset liên hệ AD để nhận quà
  *** Autoreset với lệnh /autoreset ko giới hạn
  *** Offattack => có icon ở gần camera góc trên bên trái
  *** Chỉ có ngọc Level và Ngọc Thần đánh quái drop tỉ lệ MƯA , còn ngọc custome khác bán shop hết
  Đầy đủ các sự kiện :

  + Huyết Lâu(Loren 141,138) FARM PC POINT

  +Quảng Trường Quỷ(Loren 144,138) FARM PC POINT

  +Hỗn Nguyên, Sky Event (Davias 226, 58 ) BOSS

  + Sự kiện Boss Event ( Loren 140, 133 ) giao dịch với NPC EVENT Boss để được dịch chuyển tói máp săn boss
  + Công Thành Chiến ( Chủ nhật hàng tuần )
  + Event GM tổ chức : Các ngày THỨ 7 & CN gồm các event drop , trả lời câu hỏi , pk , boss
  Hướng dẫn cơ bản :
  Ae vô game farm khi tới mốc liên hệ AD để nhận quà nhé
  Mốc quà reset như sau :
  #100 rs => 30.000 point dư
  #300 rs => 50.000 point dư
  #800 rs => bộ cánh ring pen thần s63 full socket
  #1600 rs => vũ khí HOLY
  #1800 rs => set đồ Thức tỉnh thần +15+fo+fs+380op+yellow op
  #1900 rs => 1 RL => HOA MAI TRẮNG
  Đăng bởi: romeovz,20.07.19 22:49 trong diễn đàn: Giới thiệu Game
 7. EVENT QUẢNG CÁO #SERVER
  #Home: mus63free chấm ddns chấm net
  #link group:  https://www.facebook.com/groups/mus63.malware-site.www/
  #link tải game: https://drive.google.com/open?id=1L9nXBOtuqnaPMJmPmxXsrI4IjmiUC4nt
  Exp rate : 999x . Drop : 99%
  Exp Vip rate : 1500x . Drop 99%
  Max level 400 . Max Master Level 600 . Max master point 750 point
  Point mặc định 130.000 , Point max 390.000
  Level Up Point : 1 point/level . tương đương 400 point mỗi lần reset
   *** Khi đi farm nhặt HOA MAI VÀNG để đổi thêm point tại AD
  *** Đạt đủ reset liên hệ AD để nhận quà
  *** Autoreset với lệnh /autoreset ko giới hạn
  *** Offattack => có icon ở gần camera góc trên bên trái
  *** Chỉ có ngọc Level và Ngọc Thần đánh quái drop tỉ lệ MƯA , còn ngọc custome khác bán shop hết
  Đầy đủ các sự kiện :

  + Huyết Lâu(Loren 141,138) FARM PC POINT

  +Quảng Trường Quỷ(Loren 144,138) FARM PC POINT

  +Hỗn Nguyên, Sky Event (Davias 226, 58 ) BOSS

  + Sự kiện Boss Event ( Loren 140, 133 ) giao dịch với NPC EVENT Boss để được dịch chuyển tói máp săn boss
  + Công Thành Chiến ( Chủ nhật hàng tuần )
  + Event GM tổ chức : Các ngày THỨ 7 & CN gồm các event drop , trả lời câu hỏi , pk , boss
  Hướng dẫn cơ bản :
  Ae vô game farm khi tới mốc liên hệ AD để nhận quà nhé
  Mốc quà reset như sau :
  #100 rs => 30.000 point dư
  #300 rs => 50.000 point dư
  #800 rs => bộ cánh ring pen thần s63 full socket
  #1600 rs => vũ khí HOLY
  #1800 rs => set đồ Thức tỉnh thần +15+fo+fs+380op+yellow op
  #1900 rs => 1 RL => HOA MAI TRẮNG
  Đăng bởi: ducsign,20.07.19 12:19 trong diễn đàn: Các loại dịch vụ khác
 8. EVENT QUẢNG CÁO #SERVER
  #Home: mus63free chấm ddns chấm net

  Exp rate : 999x . Drop : 99%
  Exp Vip rate : 1500x . Drop 99%
  Max level 400 . Max Master Level 600 . Max master point 750 point
  Point mặc định 130.000 , Point max 390.000
  Level Up Point : 1 point/level . tương đương 400 point mỗi lần reset
   *** Khi đi farm nhặt HOA MAI VÀNG để đổi thêm point tại AD
  *** Đạt đủ reset liên hệ AD để nhận quà
  *** Autoreset với lệnh /autoreset ko giới hạn
  *** Offattack => có icon ở gần camera góc trên bên trái
  *** Chỉ có ngọc Level và Ngọc Thần đánh quái drop tỉ lệ MƯA , còn ngọc custome khác bán shop hết
  Đầy đủ các sự kiện :

  + Huyết Lâu(Loren 141,138) FARM PC POINT

  +Quảng Trường Quỷ(Loren 144,138) FARM PC POINT

  +Hỗn Nguyên, Sky Event (Davias 226, 58 ) BOSS

  + Sự kiện Boss Event ( Loren 140, 133 ) giao dịch với NPC EVENT Boss để được dịch chuyển tói máp săn boss
  + Công Thành Chiến ( Chủ nhật hàng tuần )
  + Event GM tổ chức : Các ngày THỨ 7 & CN gồm các event drop , trả lời câu hỏi , pk , boss
  Hướng dẫn cơ bản :
  Ae vô game farm khi tới mốc liên hệ AD để nhận quà nhé
  Mốc quà reset như sau :
  #100 rs => 30.000 point dư
  #300 rs => 50.000 point dư
  #800 rs => bộ cánh ring pen thần s63 full socket
  #1600 rs => vũ khí HOLY
  #1800 rs => set đồ Thức tỉnh thần +15+fo+fs+380op+yellow op
  Đăng bởi: romeovz,23.06.19 17:52 trong diễn đàn: Giới thiệu Game
 9. EVENT QUẢNG CÁO #SERVER
  #Home: mus63free chấm ddns chấm net
  Exp rate : 999x . Drop : 99%
  Exp Vip rate : 1500x . Drop 99%
  Max level 400 . Max Master Level 600 . Max master point 750 point
  Point mặc định 130.000 , Point max 390.000
  Level Up Point : 1 point/level . tương đương 400 point mỗi lần reset
   *** Khi đi farm nhặt HOA MAI VÀNG để đổi thêm point tại AD
  *** Đạt đủ reset liên hệ AD để nhận quà
  *** Autoreset với lệnh /autoreset ko giới hạn
  *** Offattack => có icon ở gần camera góc trên bên trái
  *** Chỉ có ngọc Level và Ngọc Thần đánh quái drop tỉ lệ MƯA , còn ngọc custome khác bán shop hết
  Đầy đủ các sự kiện :

  + Huyết Lâu(Loren 141,138) FARM PC POINT

  +Quảng Trường Quỷ(Loren 144,138) FARM PC POINT

  +Hỗn Nguyên, Sky Event (Davias 226, 58 ) BOSS

  + Sự kiện Boss Event ( Loren 140, 133 ) giao dịch với NPC EVENT Boss để được dịch chuyển tói máp săn boss
  + Công Thành Chiến ( Chủ nhật hàng tuần )
  + Event GM tổ chức : Các ngày THỨ 7 & CN gồm các event drop , trả lời câu hỏi , pk , boss
  Hướng dẫn cơ bản :
  Ae vô game farm khi tới mốc liên hệ AD để nhận quà nhé
  Mốc quà reset như sau :
  #100 rs => 30.000 point dư
  #300 rs => 50.000 point dư
  #800 rs => bộ cánh ring pen thần s63 full socket
  #1600 rs => vũ khí HOLY
  #1800 rs => set đồ Thức tỉnh thần +15+fo+fs+380op+yellow op
  Đăng bởi: ducsign,21.06.19 16:33 trong diễn đàn: Các loại dịch vụ khác